Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

Bài Tập và lời giải

Câu 2 trang 102 SGK Tin học lớp 6
Hãy mở một tệp đồ hoạ có sẵn trên máy tính bằng phần mềm đồ hoạ (ví dụ như Paint), sử dụng các công cụ chọn và sao chép để sao chép một phần hình ảnh. Sau đó mở văn bản trong Word và nháy nút lệnh Paste. Quan sát kết quả và cho nhận xét về các bước sao một phần hình ảnh vào văn bản.

Xem lời giải

Câu 3 trang 102 SGK Tin học lớp 6
Em biết những kiểu bố trí ảnh nào trên văn bản

Xem lời giải

Câu 1 trang 102 SGK Tin học lớp 6
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản.

Xem lời giải