Bài 20A: Gương sáng người xưa

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 20A: Gương sáng người xưa
Giải bài 20A: Gương sáng người xưa phần hoạt động cơ bản trang 16, 17, 18 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 20A: Gương sáng người xưa
Giải bài 20A: Gương sáng người xưa phần hoạt động thực hành trang 18, 19, 20 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 20A: Gương sáng người xưa
Kể cho người thân nghe câu chuyện về Thái sư Trần Thủ Độ. Trao đổi với người thân về ý nghĩa câu chuyện

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”