Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

Bài Tập và lời giải

Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần trang 82 SGK Công nghệ 12
Tìm hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện theo bản vẽ.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”