Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

Bài Tập và lời giải

Bài 2 Trang 112 SGK Công Nghệ 6
Hãy nêu những điểm cần lưu ý khi xây dựng thực đơn ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 SGK Công Nghệ 6
Trình bày cách sắp xếp bàn ăn và cách phục vụ trong các bữa tiệc,liên hoan ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”