Bài 22.10 trang 71 SBT Vật lí 6

Đề bài

Lí do nào sau đây là một trong những lí do chính khiến người ta chỉ chế tạo nhiệt kế rượu mà không chế tạo nhiệt kế nước?

A. Vì nước dãn nở vì nhiệt kém rượu.

B. Vì nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ trên \({100^0}C\).

C. Vì nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ trên \({0^0}C\).

D. Vì nước dãn nở vì nhiệt một cách đặc biệt, không đều.

Lời giải

Lí do chính khiến người ta chỉ chế tạo nhiệt kế rượu mà không chế tạo nhiệt kế nước là vì nước dãn nở vì nhiệt một cách đặc biệt, không đều.

Chọn D