Bài 23. Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

Bài Tập và lời giải

Câu C1 trang 123 SGK Vật lý 10

Chứng minh rằng đơn vị động lượng cũng có thể tính ra Niu-tơn giây (N.s).

Xem lời giải

Câu C2 trang 123 SGK Vật lý 10

Một lực 50 N tác dụng vào một vật có khối lượng m = 0,1 kg ban đầu nằm yên; thời gian tác dụng là 0,01 s. Xác định vận tốc của vật.

Xem lời giải

Câu C3 trang 126 SGK Vật lý 10

Giải thích hiện tượng súng giật khi bắn.

Xem lời giải

Bài 1 trang 126 SGK Vật lí 10

Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 126 SGK Vật lí 10

Khi nào động lượng của một vật biến thiên?

Xem lời giải

Bài 4 trang 126 SGK Vật lí 10

 Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. Chứng tỏ rằng định luật đó tương đương với định luật III Niu-tơn.

Xem lời giải

Bài 5 trang 126 SGK Vật lí 10

Động lượng được tính bằng.

A. N/s.                                                         B. N.s.

C. N.m.                                                        D. N.m/s.

Chọn đáp án đúng.

Xem lời giải

Bài 6 trang 126 SGK Vật lí 10

Một quả bóng đang bay ngang với động lượng \(\overrightarrow{p}\) thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:

A. \(\overrightarrow{0}\).                                                         B. \(\overrightarrow{p}\). 

C. \(2\overrightarrow{p}\).                                                       D. \(-2\overrightarrow{p}\).

Chọn đáp án đúng.

Xem lời giải

Bài 7 trang 127 SGK Vật lí 10

Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một đường thẳng nhẵn tại một điểm xác định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng (kg.m/s) là:

A. 6.                                                           B. 10.

C. 20.                                                         D. 28.

Chọn đáp án đúng.

Xem lời giải

Bài 8 trang 127 SGK Vật lí 10

Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg và có vận tốc 30 km/h. So sánh động lượng của chúng.

Xem lời giải

Bài 9 trang 127 SGK Vật lí 10

Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc 870 km/h. Tính động lượng của máy bay.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”