Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa

Bài Tập và lời giải

Cùng với cuộc tiến công vào Sài Gòn, quân giải phóng đã tiến công những nơi nào ?
Cùng với cuộc tiến công vào Sài Gòn, quân giải phóng tiến công đồng loạt ở hầu khắp các thành phố, thị xã miền Nam như ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 51 SGK Lịch sử 5
Hãy thuật lại cuộc tiến công vào Sứ quán Mĩ của quân giải phóng miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân 1968.

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 SGK Lịch sử 5
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có tác động như thế nào đối với nước Mĩ ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 SGK Lịch sử 5
Nêu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”