Bài 23.Thực Hành : Xây dựng thực đơn

Bài Tập và lời giải

Bài thực hành trang 113 SGK Công nghệ 6
Trên cơ sở nguyên tắc xây dựng thực đơn đã học, học sinh sẽ thực hiện 2 loại lực đơn. - Thực đơn dùng cho các bữa ăn thường ngày. - Thực đơn dùng cho các bữa ăn liên hoan hay bữa cỗ.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”