Bài 24-25.1 trang 73 SBT Vật lí 6

Đề bài

Trong các hiện tượng sau đấy, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?

A. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước.

B. Đốt một ngọn nến.

C. Đốt một ngọn đèn dầu.

D. Đúc một cái chuông đồng.

Lời giải

Đốt một ngọn đèn dầu là hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy.

Chọn C