Bài 24: Biển và đại dương

Bài Tập và lời giải

Hãy tìm trên bản đồ thế giới biển Ban-tich (châu Âu), biển Hồng Hải hay biển Đỏ ( giữa Châu Á và Châu Phi)
Hãy tìm trên bản đồ thế giới biển Ban-tich (châu Âu), biển Hồng Hải hay biển Đỏ ( giữa Châu Á và Châu Phi)

Xem lời giải

Quan sát các hình 62 và 63 SGK, nhận xét sự thay đổi của ngấn nước biển ở ven bờ.
Quan sát các hình 62 và 63 SGK, nhận xét sự thay đổi của ngấn nước biển ở ven bờ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 75 SGK Địa lí 6
Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 SGK Địa lí 6
Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 3 trang 75 SGK Địa lí 6
Tại sao các dòng biển lại có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

Xem lời giải