Bài 24. Chiến thắng

Bài Tập và lời giải

Em suy nghĩ gì về việc máy bay Mĩ ném bom huỷ diệt trường học, bệnh viện ?
Máy bay Mĩ ném bom huỷ diệt trường học, bệnh viện là một hành động...

Xem lời giải

Bài 1 trang 53 SGK Lịch sử 5
Tại sao Mĩ ném bom hòng huỷ diệt Hà Nội ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 SGK Lịch sử 5
Tại sao ngày 30 - 12 -1972, Tổng thống Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”