Bài 24: Vẽ tranh – Đề tài ước mơ của em

- Ước mơ : về nghề nghiệp, về môi trường, về cuộc sống, về thành phồ tươi đẹp...

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”