Bài 24.Thực Hành : Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau ,củ ,quả

Bài Tập và lời giải

Bài thực hành trang 116 SGK Công nghệ 6
Có nhiều hình thức tỉa hoa : tỉa dạng phẳng, tỉa dạng nổi thành các loại hình khối ; tỉa tạo hình hoa, lá từ các loại rau, củ, quả... Tuỳ theo tính chất của rau, củ, quả và yêu cầu mĩ thuật của món ăn mà vận dụng hình thức tỉa hoa phù hợp.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”