Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - máy biến áp ba pha

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 102 SGK Công nghệ 12
Trình bày khái niệm và phân loại máy điện xoay chiều ba pha.

Xem lời giải

Câu 2 trang 102 SGK Công nghệ 12
Nêu nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha.

Xem lời giải

Câu 3 trang 102 SGK Công nghệ 12

Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu Δ/Yo, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có Ud = 22 kV.

Hãy :

a)  Vẽ sơ đồ đấu dây.

b)  Tính hệ số biến áp pha và dây.

c)  Tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp.

Xem lời giải