Bài 25: Nhôm

Bài Tập và lời giải

Kể tên một số đồ dùng bằng nhôm mà em biết
Kể tên một số đồ dùng bằng nhôm mà em biết.

Xem lời giải

Nhôm có những tính chất gì?
Nhôm có những tính chất gì?

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng nhôm hoặc hợp kim của nhôm có trong nhà bạn
Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng nhôm hoặc hợp kim của nhôm có trong nhà bạn.

Xem lời giải