Bài 26 - 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài Tập và lời giải

Bài 26-27.1 trang 76 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Trong các đặc điếm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi?

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng,

C. Không nhìn thấy được.

D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.

Xem lời giải

Bài 26-27.2 trang 76 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi:

A. Nước trong cốc càng nhiều.

B. Nước trong cốc càng ít.

C. Nước trong cốc càng nóng.

D. Nước trong cốc càng lạnh.

Xem lời giải

Bài 26-27.3 trang 76 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?

A. Sương đọng trên lá cây.             

B. Sương mù.

C. Hơi nước.                                  

D. Mây.

Xem lời giải

Bài 26-27.4 trang 76 SBT Vật Lí 6
Tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương lại sáng trở lại?

Xem lời giải

Bài 26-27.5 trang 76 SBT Vật Lí 6
Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại sao khi Mặt Trời mọc sương mù lại tan?

Xem lời giải

Bài 26-27.6 trang 76 SBT Vật Lí 6
Tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô?

Xem lời giải

Bài 26-27.7 trang 76 SBT Vật Lí 6
Các bình trong hình 26-27.1 đều đựng cùng một lượng nước. Để cả ba bình vào trong phòng kín. Hỏi sau một tuần bình nào còn ít nước nhất, bình nào còn nhiều nước nhất?

Xem lời giải

Bài 26-27.8 trang 76 SBT Vật lí 6

Đề bài

Để tìm mối quan hệ giữa tốc độ bay hơi và diện tích mặt thoáng người ta làm thí nghiệm sau đây:

-  Rót đầy nước vào một ống nghiệm nhỏ rồi đổ nước này vào một cái đĩa thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm. Lại rót đầy nước vào ống nghiệm trên rồi để ống nghiệm và đĩa có nước vào một nơi không có gió để theo dõi sự bay hơi của nước.

-  Ghi ngày, giờ bắt đầu làm thí nghiệm; ngày, giờ nước trong đĩa, trong ống nghiệm bay hơi hết; đo đường kính trong của miệng ống nghiệm và đường kính mặt đĩa, người ta được bảng sau đây:

Bắt đẩu thí nghiệm

Khi nước trong đĩa bay hơi hết

Khi nước trong ống nghiệm bay hơi hết

Đường kính miệng ống nghiệm

Đường kính mặt đĩa

8giờ ngày 01/10

11 giờ ngày 01/10

18 giờ ngày 13/10

1cm

10cm

Hãy dựa vào bảng trên để xác định gần đúng mối quan hệ giữa tốc độ bay hơi và diện tích mặt thoáng.

Xem lời giải

Bài 26-27.9 trang 77 SBT Vật Lí 6
Giơ hai ngón tay thành hình chữ V (H.26-27.2). Nhúng một ngón tay vào nước, để một ngón khô. Khi thổi vào hai ngón tay ta sẽ có cảm giác hai ngón tay không mát như nhau.1. Ngón tay nào mát hơn?2. Từ đó có thể rút ra nhận xét gì về tác động của sự bay hơi đối với môi trường xung quanh? Hãy tìm thêm ví dụ về tác động này?

Xem lời giải

Bài 26-27.10 trang 77 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Trong quá trình tìm hiểu một hiện tượng vật lí, người ta thường phải thực hiện các hoạt động sau đây:

a)  Rút ra kết luận;

b)  Đưa ra dự đoán về tính chất của hiện tượng;

c)  Quan sát hiện tượng;

d)  Dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.

Trong việc tìm hiểu tốc độ bay hơi của chất lỏng, người ta đã thực hiện các hoạt động trên theo thứ tự nào dưới đây?

A. b, c, d, a.                     B. d, c, b, a.       

C. c, b, d, a.                     D. c, a, d, b.

Xem lời giải

Bài 26-27.11 trang 78 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Sự bay hơi

A. xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

B. chi xảy ra ở trong lòng chất lỏng.

C. xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ.

D. chỉ xảy ra đối với một số ít chất lỏng.

Xem lời giải

Bài 26-27.12 trang 78 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?

A. Lượng nước để trong chai đậy kín không bị giảm.

B. Mưa.

C. Tuyết tan.

D. Nước đọng trong nắp vung của ấm đun nước, khi dùng ấm đun nước sôi rồi để nguội.

Xem lời giải

Bài 26-27.13 trang 78 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?

A. Nóng chảy và bay hơi.          

B. Nóng chảy và đông đặc.

C. Bay hơi và đông đặc.                   

D. Bay hơi và ngưng tụ.

Xem lời giải

Bài 26-27.14 trang 78 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Việc làm nào sau đây không đúng khi thực hiện thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi của một chất lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không?

A. Dùng hai đĩa giống nhau.

B. Dùng cùng một loại chất lỏng.

C. Dùng hai loại chất lỏng khác nhau.

D. Dùng hai nhiệt độ khác nhau.

Xem lời giải

Bài 26-27.15 trang 78 SBT Vật Lí 6
Tại sao muốn nước trong cốc nguội nhanh người ta đổ nước ra bát lớn rồi thổi trên mặt nước?

Xem lời giải

Bài 26-27.16 trang 78 SBT Vật Lí 6
 Để tìm hiểu ảnh hưởng của gió đến tốc độ bay hơi, Nam làm thí nghiệm như sau:- Đặt hai cốc nước giống nhau, một cốc trong nhà và một cốc ngoài trời nắng.-  Cốc trong nhà được thổi bằng quạt máy còn cốc ngoài trời thì không.-  Sau một thời gian, Nam đem so sánh lượng nước còn lại ở hai cốc để xem gió có làm cho nước bay hơi nhanh lên không.Hãy chỉ ra sai lầm của Nam.

Xem lời giải

Bài 26-27.17 trang 78 SBT Vật Lí 6
Trong hơi thở của người bao giờ cũng có hơi nước. Tại sao ta chỉ có thể nhìn thấy hơi thở của người vào những ngày trời rất lạnh?

Xem lời giải