Bài 26-27.12 trang 78 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?

A. Lượng nước để trong chai đậy kín không bị giảm.

B. Mưa.

C. Tuyết tan.

D. Nước đọng trong nắp vung của ấm đun nước, khi dùng ấm đun nước sôi rồi để nguội.

Lời giải

Tuyết tan là sự nóng chảy, đó là hiện tượng không liên quan đến sự ngưng tụ

Chọn C