Bài 26-27.16 trang 78 SBT Vật Lí 6

 Để tìm hiểu ảnh hưởng của gió đến tốc độ bay hơi, Nam làm thí nghiệm như sau:- Đặt hai cốc nước giống nhau, một cốc trong nhà và một cốc ngoài trời nắng.-  Cốc trong nhà được thổi bằng quạt máy còn cốc ngoài trời thì không.-  Sau một thời gian, Nam đem so sánh lượng nước còn lại ở hai cốc để xem gió có làm cho nước bay hơi nhanh lên không.Hãy chỉ ra sai lầm của Nam.

Lời giải

Nam làm thí nghiệm sai ở chỗ đã đặt hai cốc nước ở điều kiện nhiệt độ khác nhau. Cốc ngoài trời nắng thì nhiệt độ cao hơn cốc trong nhà.