Bài 26-27.7 trang 76 SBT Vật Lí 6

Các bình trong hình 26-27.1 đều đựng cùng một lượng nước. Để cả ba bình vào trong phòng kín. Hỏi sau một tuần bình nào còn ít nước nhất, bình nào còn nhiều nước nhất?

Lời giải

Ta có: Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

Do diện tích mặt thoáng khác nhau bình B có diện tích mặt thoáng lớn nhất, tốc độ bay hơi nhanh nhất nên bình còn ít nhất nước. Bình A có diện tích mặt thoáng nhỏ nhất, bay hơi chậm nhất nên còn nhiều nước nhất.

Vậy nước trong bình B còn ít nhất; bình A còn nhiều nhất.