Bài 26: Đá vôi

Bài Tập và lời giải

Kể tên một số vùng núi đá vôi ở nước ta mà bạn biết
Kể tên một số vùng núi đá vôi ở nước ta mà bạn biết

Xem lời giải

Cọ xát một hòn đá vôi vào một hòn đá cuội, quan sát chỗ cọ xát trên hai hòn đá. Bạn có nhận xét gì về tính cứng của đá vôi so với đá cuội ?
Cọ xát một hòn đá vôi vào một hòn đá cuội, quan sát chỗ cọ xát trên hai hòn đá. Bạn có nhận xét gì về tính cứng của đá vôi so với đá cuội ?

Xem lời giải

Nhỏ vài giọt giấm thật chua (hoặc a-xít loãng) lên một hòn đá vôi và một hòn đá cuội, rồi nhận xét
Nhỏ vài giọt giấm thật chua (hoặc a-xít loãng) lên một hòn đá vôi và một hòn đá cuội, rồi nhận xét

Xem lời giải

Làm thế nào để biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không ? Đá vôi có thể dùng để làm gì ?
Làm thế nào để biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không ? Đá vôi có thể dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Đá vôi có thể dùng để làm gì?
Đá vôi có thể dùng để làm gì?

Xem lời giải