Bài 27. Châu Đại Dương và châu Nam Cực

Bài Tập và lời giải

Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Cho biết lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở bán cầu Nam hay bán cầu Bắc ?
Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Cho biết lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở bán cầu Nam hay bán cầu Bắc ?

Xem lời giải

Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Đọc tên và chỉ vị trí một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương.
Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Đọc tên và chỉ vị trí một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương.

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, em hãy nêu nhận xét về số dân của châu Đại Dương.
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, em hãy nêu nhận xét về số dân của châu Đại Dương.

Xem lời giải

Quan sát hình 4 hoặc quả Địa cầu, cho biết vị trí địa lí của châu Nam Cực.
Quan sát hình 4 hoặc quả Địa cầu, cho biết vị trí địa lí của châu Nam Cực..

Xem lời giải

Bài 1 trang 129 SGK Địa lí 5
Tìm trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới vị trí của châu Đại Dương và châu Nam Cực.

Xem lời giải

Bài 3 trang 129 SGK Địa lí 5
Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật ?

Xem lời giải