Bài 27: Gốm xây dựng: gạch, ngói

Bài Tập và lời giải

Kể tên một số đồ gốm mà bạn biết
Kể tên một số đồ gốm mà bạn biết.

Xem lời giải

Trong hình 1 và 2, loại gạch nào được dùng để xây tường, loại gạch nào để lát sàn nhà ; lát sân hoặc vỉa hè ốp tường ?
Trong hình 1 và 2, loại gạch nào được dùng để xây tường, loại gạch nào để lát sàn nhà ; lát sân hoặc vỉa hè ốp tường ?

Xem lời giải

Trong 3 loại ngói ở hình 4, loại nào được dùng để lợp mái nhà ở hình 5 và 6?
Trong 3 loại ngói ở hình 4, loại nào được dùng để lợp mái nhà ở hình 5 và 6?

Xem lời giải

Thả một viên gạch hoặc ngói khô vào nước, nhận xét xem có hiện tượng gì xảy ra. Tại sao ?
Thả một viên gạch hoặc ngói khô vào nước, nhận xét xem có hiện tượng gì xảy ra. Tại sao ?

Xem lời giải