Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên trái đất

Bài Tập và lời giải

Hãy quan sát các hình 67, 68 SGK, cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào? Tại sao như vậy?
Hãy quan sát các hình 67, 68 SGK, cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào? Tại sao như vậy?

Xem lời giải

Hãy quan sát hình 69, 70 và cho biết tên các loài động vật trong mỗi miền. Vì sao các loài độnig vật giữa hai miền lại có sự khác nhau?

Đề bài

Hãy quan sát hình 69, 70 và cho biết tên các loài động vật trong mỗi miền. Vì sao các loài độnig vật giữa hai miền lại có sự khác nhau?

Xem lời giải

Hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết.
Hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết.

Xem lời giải

Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về mối quan hệ giữa thực vật và các loài động vật.
 Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về mối quan hệ giữa thực vật và các loài động vật.

Xem lời giải

Tại sao khi môi trường rừng bị phá hoại thì các động vật hoang dã quý, hiếm trong rừng cũng bị diệt vong?
Tại sao khi môi trường rừng bị phá hoại thì các động vật hoang dã quý, hiếm trong rừng cũng bị diệt vong?

Xem lời giải

Bài 1 trang 82 SGK Địa lí 6

Đề bài

 Hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 SGK Địa lí 6
 Tại sao lại nói rằng sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng đến sự phân bố các loài động vật?

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 SGK Địa lí 6
Con người có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất như thế nào?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”