Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Bài Tập và lời giải

Quan sát H27.1 hãy cho biết: Đoạn cành có đủ mắt đủ chồi đem cắm xuống đất ẩm, sau một thời gian sẽ có hiện tượng gì? Hãy cho biết giâm cành là gì?

Đề bài

Quan sát H27.1 hãy cho biết:

- Đoạn cành có đủ mắt đủ chồi đem cắm xuống đất ẩm, sau một thời gian sẽ có hiện tượng gì?

- Hãy cho biết giâm cành là gì?

- Hãy kể tên một số loại cây được trồng bằng cách giâm cành? Cành của những cây này thường có đặc điểm gì mà người ta có thể giâm được?

Xem lời giải

Quan sát H27.2 hãy cho biết: Chiết cành là gì? Vì sao ở cành chiết, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của vết cắt?

Đề bài

Quan sát H27.2 hãy cho biết:

- Chiết cành là gì?

- Vì sao ở cành chiết, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của vết cắt?

- Hãy kể tên một số cây thường được trồng bằng cách chiết cành? vì sao những cành này không được trồng bằng cách giâm cành?

Xem lời giải

Ghép mắt gồm những bước nào?
Ghép mắt gồm những bước nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 SGK Sinh học 6
Tại sao cành giâm phải có đủ mắt, chồi ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Sinh học 6
Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 SGK Sinh học 6
Hãy cho một vài ví dụ về ghép cây thường được nhân dân ta thực hiện trong trồng trọt.

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 SGK Sinh học 6
Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất ? Vì sao ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”