Bài 27.Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình

Bài Tập và lời giải

Bài a trang 134 SGK Công nghệ 6
a) Gia đình em có 6 người, sống ở thành phố.Ông nội công tác tại một cơ quan Nhà nước có mức lương tháng là 900 000đ, bà nội đã nghỉ hưu với mức lương 350 000đ một tháng.Bố là công nhân ở một nhà máy với mức lương tháng là 1 000 000đ, mẹ là giáo viên có mức lương tháng là 800 000đ, chị gái học ở trường THPT và em học lớp 6.Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình trong một tháng?

Xem lời giải

Bài b trang 134 SGK Công nghệ 6

b) Gia đình em có 4 người, sống ở nông thôn, lao động chủ yếu là làm nông nghiệp. Một năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn, số còn lại đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg.

Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng.

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?

Xem lời giải

Bài c trang 134 SGK Công nghệ 6
c) Gia đình em có 6 người, sống ở miền trung du Bắc Bộ, lao động chủ yếu là trồng cây công nghiệp (chè, thuốc lá), trồng rừng, làm nương... Ngoài ra còn trồng rau và chăn nuôi gà, lợn. Mỗi năm có thu nhập như sau:- Tiền bán chè:                            10.000.000 đồng- Tiền bán lá cây thuốc lá:              1.000.000 đồng- Tiền bán củi:                                  200.000 đồng- Tiền bán các sản phẩm khác:       1.800.000 đồng Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?

Xem lời giải

Bài a trang 135 SGK Công nghệ 6
a) Gia đình em có 4 người, mức thu nhập một tháng là 2.000.000 đồng (ở thành phố) và 800.000 đồng (ở nông thôn). Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi tháng có thể tiết kiệm ít nhất được 100.000 đồng.

Xem lời giải

Bài b trang 135 SGK Công nghệ 6
b) Mối ngày bố mẹ cho em 1.500 đồng để ăn sáng. Em thường mua quà sáng 1.000 đồng/ ngày. Số tiền còn lại em mua truyện và quà tặng bạn ngày sinh nhật. Em có thể để dành tiền được không?

Xem lời giải

Bài c trang 135 SGK Công nghệ 6
c) Em tham gia kế hoạch nhỏ như: nuôi gà, trồng rau và hoa ở vườn, gom sách báo cũ ... để bán lấy tiền và tiền mừng tuổi Tết...Tổng số tiền mỗi năm em có khoảng 200.000 đồng.Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?Em để dành được bao nhiêu?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”