Bài 28-29.11 trang 81 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Nước chỉ bắt đầu sôi khi

A. các bọt khí xuất hiện ở đáy bình.

B. các bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng.

C. các bọt khí từ đáy bình nổi lên.

D. các bọt khí càng nổi lên càng to ra.

Lời giải

Nước chỉ bắt đầu sôi khi các bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng.

Chọn B


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”