Bài 28-29.15 trang 82 SBT Vật Lí 6

Khi nước trong ấm đun nước đang sôi, người ta không nhìn thấy khói ở ngay miệng vòi ấm, mà chỉ nhìn thấy khói ở xa miệng vòi ấm một chút. Càng xa miệng vòi ấm, lượng khói càng tăng.Hãy đun nước, quan sát hiện tượng để kiểm tra và giải thích tại sao?

Lời giải

Khói mà ta nhìn thấy là do hơi nước ngưng tụ thành những hạt rất nhỏ tạo nên. Ở ngay miệng ấm, nhiệt độ của hơi nước còn cao nên hơi nước ngưng tụ ít. Càng ra xa miệng ấm, nhiệt độ của hơi nước càng thấp nên hơi nước ngưng tụ càng nhiều.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”