Bài 28-29.20 trang 83 SBT Vật Lí 6

Đố vui.Gió, mây, sấm, chớp có rồi,"Tôi" mà chưa có thì trời chưa mưa!Đố "Tôi" ở đây là gì?

Lời giải

Tôi ở đây là "Sự ngưng tụ", vì nếu hơi nước trong khí quyển không ngưng tụ thành nước thì không thể có mưa.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”