Bài 28-29.4 trang 79 SBT Vật Lí 6

Hình 28-29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước khi được đun nóng và để nguội. Hãy cho biết các đoạn \(AB\), \(BC\), \(CD\) của đường biểu diễn ứng với quá trình nào?

Lời giải

-  Đoạn \(AB\): nước nóng lên.

-  Đoạn \(BC\): nước sôi.

-  Đoạn \(CD\): nước nguội đi.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”