Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa

Bài Tập và lời giải

Quan sát cẩn thận một hoa mang tới lớp và H.28.1: Hãy tìm từng bộ phận của hoa , gọi tên chúng. Lần lượt tách các lá đài và các cánh hoa để quan sát, hãy ghi lại một số đặc điểm số lượng , màu sắc,…) của chúng...

Đề bài

Quan sát cẩn thận một hoa mang tới lớp và H.28.1

- Hãy tìm từng bộ phận của hoa , gọi tên chúng.

- Lần lượt tách các lá đài và các cánh hoa để quan sát, hãy ghi lại một số đặc điểm số lượng , màu sắc,…) của chúng.

- Lấy một nhị hoa để quan sát kĩ, tách một bao phấn, dầm nhẹ trên tờ giấy, dùng kính lúp để quan sát, sau đó xem H.28.2. Trả lời các câu hỏi:

- Nhị hoa gồm những bộ phận nào? Hạt phấn nằm ở đâu?

- Quan sát nhụy hoa và H.28.3. Trả lời các câu hỏi : Nhụy gồm những bộ phận nào? Noãn nằm ở đâu?

Xem lời giải

Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu? Vì sao? Những bộ phận nào bao bọc lấy nhị và nhụy, chúng có chức năng gì?
- Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu? Vì sao?- Những bộ phận nào bao bọc lấy nhị và nhụy, chúng có chức năng gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 95 SGK Sinh học 6

Đề bài

Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

 

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 95 SGK Sinh học 6
Làm tiêu bản các bộ phận của hoa.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 95 SGK Sinh học 6

Đề bài

Quan sát các loại hoa khác nhau. Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa, tìm những điếm giống nhau và khác nhau của các hoa đó.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”