Bài 28. Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 1, em có nhận xét gì?
Quan sát hình 1, em có nhận xét gì?

Xem lời giải

Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ?

Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ trên  công trường xây dựng vĩ đại đó đã cống hiến sức lực và tài năng cho đất nước. Vì dòng điện ngày mai. 168 người, trong đó có 11 công dân Liên Xô đã hi sinh tính mạng.

Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 62 SGK Lịch sử 5
Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 62 SGK Lịch sử 5
Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.

Xem lời giải

Bài 3 trang 62 SGK Lịch sử 5
Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”