Bài 28: Xi măng

Bài Tập và lời giải

Xi măng thường được dùng để làm gì ?
Xi măng thường được dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Kể tên một số nhà máy xi măng ở nước ta mà bạn biết
Kể tên một số nhà máy xi măng ở nước ta mà bạn biết.

Xem lời giải

Xi măng có tính chất gì ?
Xi măng có tính chất gì ? 

Xem lời giải

Tại sao phải bảo quản các bao xi măng cẩn thận, để nơi khô, thoáng khí ?
Tại sao phải bảo quản các bao xi măng cẩn thận, để nơi khô, thoáng khí ?

Xem lời giải

Nêu tính chất của vữa xi măng. Tại sao vữa xi măng trộn xong phải dùng ngay, không được để lâu ?
Nêu tính chất của vữa xi măng. Tại sao vữa xi măng trộn xong phải dùng ngay, không được để lâu ?

Xem lời giải

Kể tên các vật liệu tạo thành bê tông và bê tông cốt thép. Nêu tính chất, công dụng của bê tông và bê tông cốt thép
Kể tên các vật liệu tạo thành bê tông và bê tông cốt thép. Nêu tính chất, công dụng của bê tông và bê tông cốt thép.

Xem lời giải