Bài 28B: Ôn tập 2

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 28B: Ôn tập 2

Câu 1Ô chữ đã được chuẩn bị sẵn trong bảng nhóm hoặc tờ giấy khổ to.

a) Hàng ngang là những từ còn thiếu trong các câu sau:

1/ Bầu ơi … lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

2/ Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng …. chấu ngã ai dè xe nghiêng

3/ Cá không ăn … cá ươn

Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.

4/ Dù ai nói đông nói …

Lòng ta vẫn vững như cây giữa rừng

5/ Nhiễu … phủ lấy giá gương

Người trong một nước thì thương nhau cùng

6/ … cao bởi có đất bồi

Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu.

7/ Nước lã mà vã lên hồ

… không mà nổi cơ đồ mới ngoan

8/ Ăn quả … kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng

9/ … sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

10/ Một cây làm chẳng nên …

Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.

11/ Thương người như thể … thân

b) Viết lại từ hàng dọc

- Từng nhóm thảo luận để giải ô chữ trên bảng nhóm

- Các nhóm trình bày kết quả trước lớp. Nhóm nào xong trước sẽ thắng cuộc..

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 28B: Ôn tập 2
Giải bài 28B: Ôn tập 2 phần hoạt động ứng dụng trang 110 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”