Bài 29. Các loại hoa

Bài Tập và lời giải

Quan sát từng hoa trong hình 29.1 hoặc hoa đã mang đến lớp, tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản nào chủ yếu rồi đánh dấu ✓ vào mục: Các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa trong bảng dưới đây.

Đề bài

Quan sát từng hoa trong hình 29.1 hoặc hoa đã mang đến lớp, tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản nào chủ yếu rồi đánh dấu ✓ vào mục: Các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa trong bảng dưới đây.

Hoa số mấy

Tên cây

Các bộ phận sinh sản chủ yếu

Thuộc nhóm hoa nào

Nhị

Nhụy

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Xem lời giải

Lấy thêm các ví dụ khác về hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.
Lấy thêm các ví dụ khác về hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

Xem lời giải

Bài 1 trang 98 SGK Sinh học 6

Đề bài

Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính ? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết.

Xem lời giải

Bài 2 trang 98 SGK Sinh học 6
Có mấy cách xếp hoa trên cây ? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 98 SGK Sinh học 6
Những hoa nhỏ thường mọc thành từng cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”