Bài 29: Thủy tinh

Bài Tập và lời giải

Kể tên một số đồ dùng được làm bằng thủy tinh
Kể tên một số đồ dùng được làm bằng thủy tinh.

Xem lời giải

Thông thường, những đồ dùng bằng thuỷ tinh khi va chạm mạnh vào vật rắn sẽ thế nào ?
Thông thường, những đồ dùng bằng thuỷ tinh khi va chạm mạnh vào vật rắn sẽ thế nào ?

Xem lời giải

Thuỷ tinh có những tính chất gì ?
Thuỷ tinh có những tính chất gì ?

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản những đồ dùng bằng thuỷ tinh
Nêu cách bảo quản những đồ dùng bằng thuỷ tinh.

Xem lời giải

Loại thuỷ tinh chất lượng cao thường được dùng để làm gì ?
Loại thuỷ tinh chất lượng cao thường được dùng để làm gì ?

Xem lời giải