Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 3.2 và cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá tủ lạnh?

Quan sát hình 3.2 và cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá tủ lạnh?

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 SGK Sinh học 10

Các nguyên tố vi lượng có vai trò như thế nào đối với sự sống? Cho một vài ví dụ về nguyên tố vi lượng ở người.

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 SGK Sinh học 10

Tại sao khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ các nhà khoa học trước hết phải tìm xem ở đó có nước hay không?

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 SGK Sinh học 10

Trình bày cấu trúc hoá học của nước và vai trò của nước trong tế bào.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”