Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

Bài Tập và lời giải

Quan sát H3.1; 3.2; 3.3; 3.4. Trao đổi thảo luận.

Đề bài

Quan sát H3.1; 3.2; 3.3; 3.4

Trao đổi thảo luận:

- Xác định những nơi trên Trái đất có thực vật sống.

- Kể tên một vài cây sống ở đồng bằng, đồi núi, ao hồ, sa mạc…

- Nơi nào ít phong phú, nơi nào phong phú hơn ?

- Kể tên một số cây gỗ lâu năm, to lớn, thân cứng rắn.

- Kể tên một số cây sống trên mặt nước theo em chúng có điểm gì khác cây trên cạn.

- Kể tên một vài cây nhỏ bé, thân yếu mềm.

- Em có nhận xét gì về thực vật ?

Xem lời giải

Hãy rút ra đặc điểm của giới thực vật.

Đề bài

Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp.

- Nhận xét về hiện tượng sau: khi trồng cây vào trong chậu rồi đặt lên bệ cửa sổ, sau 1 thời gian ngọn cây sẽ hướng về phía có nguồn sáng

- Hãy rút ra đặc điểm của giới thực vật.

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 SGK Sinh học 6
Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 SGK Sinh học 6
Đặc điểm chung của thực vật là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 SGK Sinh học 6

Đề bài

Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 12 SGK Sinh học 6
Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau: STT Tên cây  Nơi sống Công dụng đối với người                                        

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”