Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính?

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 13 SGK Tin học lớp 6

Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?

Xem lời giải

Câu 2 trang 13 SGK Tin học lớp 6

Hãy kể thêm một vài ví dụ về những công việc có thể thực hiện với sự trợ giúp của máy tính điện tử.

Xem lời giải

Câu 3 trang 13 SGK Tin học lớp 6
Đâu là hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay?

Xem lời giải