Bài 3. Khí hậu

Bài Tập và lời giải

Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại gì cho đời sống và sản xuất.
Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại nặng nề cho đời sống và sản xuất.

Xem lời giải

Bài 1 trang 74 SGK Địa lí 5
Hãy nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 74 SGK Địa lí 5
Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 74 SGK Địa lí 5
Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất.

Xem lời giải