Bài 3. Thực Hành : Lựa chọn trang phục

Bài Tập và lời giải

Bài thực hành trang 17 SGK Công nghệ 6
Để có được trang phục phù hợp và đẹp cần:

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”