Bài 3: Tiết kiệm

Bài Tập và lời giải

Giải bài tập Bài 3 trang 8 SGK GDCD lớp 6
Những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết kiệm: Tiêu xài hoang phí tiền bạc của cha mẹ, tiền bạc của Nhà nước, tham ô, tham nhũng...

Xem lời giải

Trả lời gợi ý Bài 3 trang 8 SGK GDCD lớp 6
Thảo từ chối khi mẹ đề nghị thưởng tiền để Thảo đi chơi với các bạn, vì Thảo thương mẹ, hiểu sự khó khăn của gia đình nhà nghèo.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”