Bài 3 trang 107 SGK Địa lí 5

Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì có đất phù sa màu mỡ, địa hình bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, khí hậu gió mùa nóng ẩm, thị trường tiêu thụ lớn…