Bài 3 trang 107 SGK Sinh học 6

Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

Lời giải

Người ta phải thu hoạch đỗ xanh, đỗ đen trước khi chín khô là vì: nếu để quả đỗ xanh, đỗ đen chín khô thì quả sẽ tự nẻ, hạt rơi xuống đất không thu hoạch được.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”