Bài 3 trang 11 SGK Địa lí 6

 Để vẽ được bản đồ, người ta phải lần lượt làm những công việc gì?

Lời giải

Để vẽ được bản đồ, trước hết phải căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu của bản đồ cần vẽ để chọn cách chiếu đồ thích hợp, sau đó lần lượt làm các công việc sau:

-   Đo đạc, tính toán, thu thập đầy đủ các thông tin về vùng đất cần vẽ bản đồ (thực địa hoặc sử dụng ảnh hàng không và ảnh vệ tinh).

-   Biết cách chuyển mặt cong của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy.

-   Tính tỉ lệ, thu nhỏ khoảng cách.

-   Chọn các loại và dạng kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”