Bài 3 trang 112 SGK Công Nghệ 6

Trình bày cách sắp xếp bàn ăn và cách phục vụ trong các bữa tiệc,liên hoan ?

Lời giải

Hướng dẫn trả lời 

1. Chuẩn bị dụng cụ : Căn cứ vào thực đơn và số người dự bữa để tính số bàn ăn và các loại bát ,đĩa , đũa, li,cốc ... cho đầy đủ phù hợp .

Cần chọn dụng cụ đẹp,phù hợp với tính chất của bữa ăn .

2. bày bàn ăn : bàn ăn cần phải trang trí lịch sự ,đẹp mắt .Món ăn đưa ra theo thực đơn ,được trình bày đẹp ,hài hoà về màu sắc và hương vị .

Cách trình bày bàn và bố trí chỗ ngồi cho khách phụ thuộc vào tính chất của bữa ăn 

3. Cách phục vụ và thu dọn sau khi ăn 

+ phục vụ : Để tạo bữa ăn thêm chu đáo ,lịch sự , người phục vụ cần thân thiện và cởi mở ,hiểu được yêu cầu của khách hàng .

+ dọn bàn ăn : Xếp dụng cụ ăn uống theo từng loại ( Bát, đĩa ,cốc ...)

Không thu dọn dụng cụ ăn uống khi còn người đang ăn .