Bài 3 trang 112 SGK Địa lí 5

Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Hoạt động kinh tế của các nước châu Âu:

– Nhiều nước có nền kinh tế phát triển,họ liên kết khá chặt chẽ với nhau.

– Sản phẩm công nghiệp nổi tiếng: máy bay, ô tô, thiết bị, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩm…