Bài 3 trang 112 SGK Sinh học 6

Những quả và hạt có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió ?

Lời giải

Những quả và hạt phát tán nhờ gió thường có các đặc điểm:

+ Quả, hạt có cánh được gió chuyển đi xa gốc cây mẹ (quả chò, quả cơi, hạt núc nác, hạt củ mài,...).

+ Quả, hạt có lông được gió đem đi xa (quả cỏ lào, quả rau tàu bay, hạt thừng mức...).