Bài 3 trang 115 SGK Sinh học 6

Đề bài

Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống ?

Lời giải

Thí nghiệm chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống:

+ Chuẩn bị: 2 cốc thủy tinh, giấy thấm, nước, 10 hạt đỗ tốt (chắc mẩy, kích thước đều nhau, hạt tròn đều, không bị sứt sẹo và không có nấm bệnh) và 10 hạt đỗ chất lượng kém (hạt nhăn, lép, bị sứt sẹo, kích thước không đồng đều).

+ Tiến hành:

- Thấm đều 2 tấm giấy thấm vào nước cho đến khi vừa đủ ẩm, cho vào mỗi cốc thủy tinh 1 tấm giấy thấm.

- Cốc thủy tinh 1: bỏ vào 10 hạt đỗ chất lượng tốt, cốc thủy tinh 2: bỏ vào 10 hạt đỗ chất lượng kém. Đặt hai cốc ở nơi thoáng khí, mát mẻ; bổ sung nước hàng ngày.

- Quan sát sự nảy mầm của các hạt đỗ ở hai cốc sau 3-4 ngày.

+ Kết quả:

- Cốc 1: tất cả các hạt đỗ đều nảy mầm.

- Cốc 2: không có (hoặc chỉ có một vài) hạt đỗ nảy mầm.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”