Bài 3 trang 123 SGK Địa lí 5

Chỉ 2 con sông : Mi-xi-xi-pi và A-ma-dôn trên Bản đồ Tự nhiên châu Mĩ.

Lời giải

Chỉ 2 con sông : Mi-xi-xi-pi và A-ma-dôn trên Bản đồ Tự nhiên châu Mĩ.

 

GỢI Ý LÀM BÀI

Các em dựa trên Bản đồ Tự nhiên châu Mĩ để xác định 2 con sông Mi-xi-xi-pi ở Bắc Mĩ và sông A-ma-dôn ở Nam Mĩ.