Bài 3 trang 125 SGK Sinh học 6

Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung?

Lời giải

Nhận xét chung về các loài tảo:

– Phân bố: Tảo sống chủ yếu ở môi trường nước.

– Cấu tạo: cơ thể đơn bào hay đa bào, có cấu tạo đơn giản (chưa có rễ, thân, lá thật), luôn có chất diệp lục trong tế bào.